Hutomanipulacja / Rytmy to cykl 8 fotografii wykonany w technice gumy dwuchromianowej. Głównym motorem napędowym była tu architektura Huty (zwłaszcza tej części najstarszej). Chciałam stworzyć formy, miejsca i przestrzenie nieistniejące, miksując ze sobą miejsca od siebie oddalone, lub tworząc oś symetrii tam gdzie jej nie ma. Miałam mocne przekonanie, że powinny to być obrazy czarno białe, z mocnymi czerniami. Wybrałam do realizacji tego cyklu gumę dwuchromianową, jednowarstwową, jako pigmentu używając sadzy. Bardzo mi zależało, żeby obrazy były przybrudzone, trochę industrialne. Żeby charakter miejsca i architektury został wzmocniony przez sposób manipulacji i mocną warstwę sadzy.

8 fotografii / 24×32 / guma dwuchromianowa